Sportski dan za djecu i mladež s oštećenjem sluha- ZAGREB-24.04.2021.

0

Hrvatski sportski savez gluhih (HSSG) u suradnji sa Zagrebačkim sportskim savezom gluhih (ZSSG)
organizirao je „Sportski dan“ za djecu i mladež s oštećenjem sluha na području Rekreacijskog
športskog centra Jarun u sklopu projekta „Uključivanje gluhe djece i mladeži u redovan sustav
sporta“.

Ukupno se okupilo 25 djece i mladeži, a prisustvovali su i roditelji.

Poštujući važeće epidemiološke mjere i preporuke sportski dio programa provodili su kineziolozi ZSSG-a Dore Pećarić, mag. cin. i Filipa Sinkovića, mag. cin. te kineziologinja HSSSG-a Dragana Tišma, prof.

Provodile su se sportske aktivnosti (sportske igre, štafetne elementarne igre i ekipne elementarne
igre) na sportskim terenima uz prisustvo prevoditeljice znakovnog jezika Davorke Birmili, mag. paed.
Svoje dragocijeno vrijeme i stručni doprinos „Sportskom danu“ dale su liječnice Ana Puljak, dr. med.,
spec. jav. zdr. i Ivana Šućur, dr. med., specijalizantica javnozdravstvene medicine iz Nastavnog zavoda
za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“.

 

Dragana Tišma, prof.

Podijeli objavu.

Komentari nisu dozvoljeni.