Zaprati nas
uključi se  >

Preporuka za treninge/pripremne utakmice

Naslovna  /  
Novosti  /  
Preporuka za treninge/pripremne utakmice

Preporuka za treninge/pripremne utakmice
na otvorenim športskim objektima
Ove se preporuke odnose na provedbu mjera prilikom športsko
športskim objektima tijekom epidemije koronavirusa (COVID
objekta te drugih suradnika.
Održavanje treninga, pripremnih
športašicama i športašima te korisnicima športsko
objektima uz pridržavanje ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ
tijekom trajanja mjera.
1. Prostorno-organizacijski uvjeti objekta.
Organizacija treninga, pripremnih utakmica
otvorenim športskim objektima
važećim preporukama tijekom trajanja mjera, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje
upravljaju pojedinim sportskim objektom.
Dezinficijens. Na ulaznim prostorima svih jedinica prostora športskih objekata, pultovima za
obavljanje plaćanja usluga, radnom prostoru zaposlenika te na svakih 50
športskih i športsko-rekreativnih aktivnosti nužno je
(na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na
koži s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača).
Odlaganje otpada. Preporuča se postavljanje kante za otpatke s odg
zatvorenim i otvorenim jedinicama objekta.
Fizička udaljenost na recepciji. Osigurati dovoljnu distancu između osoblja na recepciji i korisnika te
djelatnika međusobno ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sl
osigurava potrebnu distancu). Regulira se i ograničava maksimalni broj osoba u prostoru recepcije
sukladno mjerama fizičke udaljenosti od 1,5 metra
Evidencija prisutnih osoba. Za svaki trening
aktivnost uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba (podaci o treneru, instruktoru,
voditelju, športašu, korisniku, asistentu i eventualno ostalim uključenim osobama potrebnim za
odvijanje aktivnosti te lokaciji provođenja
kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS
1

/pripremne utakmice i športsko-rekreativne aktivnosti

na otvorenim športskim objektima tijekom epidemije COVID
Ove se preporuke odnose na provedbu mjera prilikom športsko-rekreativnih aktivnosti
športskim objektima tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) radi zaštite korisnika i djelatnika
, pripremnih utakmica i športsko-rekreativnih aktivnosti dopušta se svim

športašicama i športašima te korisnicima športsko-rekreativnih sadržaja na otvorenim
objektima uz pridržavanje ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ

organizacijski uvjeti objekta.
, pripremnih utakmica te športsko-rekreativnih aktivnosti
športskim objektima na kojima su osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti propisani
važećim preporukama tijekom trajanja mjera, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje
upravljaju pojedinim sportskim objektom.

ulaznim prostorima svih jedinica prostora športskih objekata, pultovima za

obavljanje plaćanja usluga, radnom prostoru zaposlenika te na svakih 50 m2

u prostoru za provedbu

rekreativnih aktivnosti nužno je postaviti dozatore s dezinfe

(na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na
koži s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača).

reporuča se postavljanje kante za otpatke s odgovarajućim poklopcima

zatvorenim i otvorenim jedinicama objekta.

Osigurati dovoljnu distancu između osoblja na recepciji i korisnika te

djelatnika međusobno ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sl
osigurava potrebnu distancu). Regulira se i ograničava maksimalni broj osoba u prostoru recepcije
sukladno mjerama fizičke udaljenosti od 1,5 metra.

Za svaki trening, pripremnu utakmicu i organiziranu špor

aktivnost uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba (podaci o treneru, instruktoru,
voditelju, športašu, korisniku, asistentu i eventualno ostalim uključenim osobama potrebnim za
odvijanje aktivnosti te lokaciji provođenja aktivnosti) radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja
kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Evidencija će se voditi i za pojedinačne
rekreativne aktivnosti
tijekom epidemije COVID-19
rekreativnih aktivnosti na otvorenim
19) radi zaštite korisnika i djelatnika
rekreativnih aktivnosti dopušta se svim
otvorenim športskim
objektima uz pridržavanje ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ

rekreativnih aktivnosti moguća je na
osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti propisani
važećim preporukama tijekom trajanja mjera, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje
ulaznim prostorima svih jedinica prostora športskih objekata, pultovima za
u prostoru za provedbu
s dezinfekcijskim sredstvom
(na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na
ovarajućim poklopcima u svim
Osigurati dovoljnu distancu između osoblja na recepciji i korisnika te
djelatnika međusobno ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji
osigurava potrebnu distancu). Regulira se i ograničava maksimalni broj osoba u prostoru recepcije
i organiziranu športsko-rekreativnu
aktivnost uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba (podaci o treneru, instruktoru,
voditelju, športašu, korisniku, asistentu i eventualno ostalim uključenim osobama potrebnim za
aktivnosti) radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja
2. Evidencija će se voditi i za pojedinačne

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb
T: +385 1 4863 222
F: +385 1 4863 366
www.hzjz.hr
treninge s trenerom, za sve športove. Evidencija mora sadržavati ime i prezime, telefonski broj te
vrijeme dolaska i odlaska na teren
Raspored. Treninzi, pripremne utakmice
samo sukladno rasporedu i s točno onim športašima/korisnicima i trenerima/
voditeljima te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je navedeno u rasporedu.
Plan i prioriteti. Ako za treninge
objekt koristi više korisnika, prioriteti će se odrediti od strane korisnika zajedno s
koja upravlja športskim objektom.
2. Higijena prostora
Odgovornost. U športskom objektu moraju biti osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti tijekom
trajanja mjera za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju športskim objek
Preporuke za čišćenje i dezinfekciju odnose se na sve prostore objekata (ulazni prostor, recepcija,
sanitarni čvorovi, svlačionice i prostori za tuširanje)
Prozračivanje. Sve unutarnje prostorije potrebno je učestalo prozračivati. Korištenje klimatizacijskih
uređaja i grijanja u zatvorenim je prostorima potrebno što je više moguće izbjegavati.
Čišćenje i održavanje radnih prostora.
čistiti i dezinficirati prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:
content/uploads/2020/03/Ciscenje
Dezinfekcija tokom pauze. Zatvorene prostore športskih objekata
pauze od sat vremena u sredini radnog vremena te na kraju radnog
sukladno uputama HZJZ i čim je moguće češće provjetravati.
svlačionica i prostora za tuširanje te sanitarnim čvorovima. Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne
su na sljedećim poveznicama: Bez oboljelih od COVID
content/uploads/2020/03/Ciscenje
2.4.2020..pdf.
Osobe pod sumnjom ili oboljele od COVID
content/uploads/2020/03/Ciscenje
sumnjom-COVID-19-2.4.2020..pdf
3. Preporuke za korisnike, športaše, djelatnike objekta
Informiranost osoblja i korisnika.
mjerama koje se provode. Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti
informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponaš
mjerama zaštite.

2

treninge s trenerom, za sve športove. Evidencija mora sadržavati ime i prezime, telefonski broj te

na teren, odnosno na trening.
, pripremne utakmice odnosno športsko-rekreativne aktivnosti smiju
samo sukladno rasporedu i s točno onim športašima/korisnicima i trenerima/
uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je navedeno u rasporedu.
Ako za treninge, pripremnu utakmicu i športsko-rekreativne aktivnosti športski

objekt koristi više korisnika, prioriteti će se odrediti od strane korisnika zajedno s
koja upravlja športskim objektom.

U športskom objektu moraju biti osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti tijekom
trajanja mjera za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju športskim objek
Preporuke za čišćenje i dezinfekciju odnose se na sve prostore objekata (ulazni prostor, recepcija,
sanitarni čvorovi, svlačionice i prostori za tuširanje).

Sve unutarnje prostorije potrebno je učestalo prozračivati. Korištenje klimatizacijskih

uređaja i grijanja u zatvorenim je prostorima potrebno što je više moguće izbjegavati.
Čišćenje i održavanje radnih prostora. Radne površine koje se često dodiruju, po
čistiti i dezinficirati prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo: https://www.hzjz.hr/wp
tent/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-COVID

Zatvorene prostore športskih objekata potrebno je za vrijeme obavezne
pauze od sat vremena u sredini radnog vremena te na kraju radnog vremena temeljito dezinficirati
sukladno uputama HZJZ i čim je moguće češće provjetravati. Posebnu pozornost obratiti na prostore
svlačionica i prostora za tuširanje te sanitarnim čvorovima. Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne
icama: Bez oboljelih od COVID-19: https://www.hzjz.hr/wp

content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-COVID
Osobe pod sumnjom ili oboljele od COVID-19: https://www.hzjz.hr
content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostora-u-kojima-je-boravila-osoba

2.4.2020..pdf
Preporuke za korisnike, športaše, djelatnike objekta

Informiranost osoblja i korisnika. Prije početka rada / otvaranja educirati zaposlenike o svim
mjerama koje se provode. Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti
informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponaš
treninge s trenerom, za sve športove. Evidencija mora sadržavati ime i prezime, telefonski broj te
rekreativne aktivnosti smiju se održavati
samo sukladno rasporedu i s točno onim športašima/korisnicima i trenerima/ instruktorima/

uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je navedeno u rasporedu.

rekreativne aktivnosti športski
objekt koristi više korisnika, prioriteti će se odrediti od strane korisnika zajedno s pravnom osobom

U športskom objektu moraju biti osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti tijekom
trajanja mjera za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju športskim objektom.
Preporuke za čišćenje i dezinfekciju odnose se na sve prostore objekata (ulazni prostor, recepcija,
Sve unutarnje prostorije potrebno je učestalo prozračivati. Korištenje klimatizacijskih

uređaja i grijanja u zatvorenim je prostorima potrebno što je više moguće izbjegavati.

Radne površine koje se često dodiruju, potrebno je učestalo

https://www.hzjz.hr/wp-
COVID-19-2.4.2020..pdf

potrebno je za vrijeme obavezne
vremena temeljito dezinficirati
Posebnu pozornost obratiti na prostore
svlačionica i prostora za tuširanje te sanitarnim čvorovima. Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne

https://www.hzjz.hr/wp-
COVID-19-

https://www.hzjz.hr/wp-
osoba-pod-
Prije početka rada / otvaranja educirati zaposlenike o svim

mjerama koje se provode. Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti
informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb
T: +385 1 4863 222
F: +385 1 4863 366
www.hzjz.hr
Dnevno mjerenje tjelesne temperature.
dolaska u objekt trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C
u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve
simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se
i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.
Fizički razmak. Tijekom treninga/
se držati razmak od 1,5 metara kao nužne udaljenosti za fizičku distancu. Za treninge/
utakmice/športsko-rekreativne aktivnosti u kontaktnim i drugi
održavati fizičku distancu između trenera/instruktora/voditelje i športaša/korisnika, preporučuje se
da trening/aktivnost odrade uvijek iste osobe.
Zdravstveni djelatnici. U slučaju potrebe za prisustvom zdravstvenog djelatni
pri bliskom kontaktu zdravstveni radnik mora koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno
kiruršku masku kombiniranu s vizirom.
Dezinfekcija opreme. Nakon korištenja lopti, rekvizita i ostale opreme potrebne za
trening/pripremne utakmice/športsko
Konzumacija tekućina. Svakom športašu/korisniku se preporučuje da ima vlastitu označenu bocu s
tekućinom kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom.
ostali otpad nastao tijekom treninga
otpatke s dvostrukom vrećicom i odgovarajućim poklopcem.
Zadržavanje u prostorima. Nakon treninga/športsko
zadržavaju se u prostorima dulje nego je potrebno. Boravak u svlačionicama i prostorima za tuširanje
svesti na nužni minimum.
Dvosmjenski rad. Ako je moguće, organizirati rad dvokratno, na način da između prve i druge smjene
bude barem sat vremena razmaka, koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tijekom
rutinskog čišćenja.
Primanje suradnih djelatnika.
organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski n
simptome COVID-19 (povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje/kratak dah, grlobolja,
poremećaj osjeta njuha i okusa) i je li imala kontakt s oboljelima.
4. Ostale uslužne jedinice
Prostori za konzumaciju hrane i pića.
objekta provodi se prema preporukama za rad ugostiteljskih objekata, dostupnima na mrežnoj
stranici HZJZ-a: https://www.hzjz.hr/sluzba
preporuke/

3

Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Treneri, instruktori, voditelji, i športaši i korisnici prije
dolaska u objekt trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C
e osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve

simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se telefonom
i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.

Tijekom treninga/pripremnih utakmica/športsko-rekreativnih aktivnosti preporučuje
se držati razmak od 1,5 metara kao nužne udaljenosti za fizičku distancu. Za treninge/
rekreativne aktivnosti u kontaktnim i drugim športovima gdje nije moguće
održavati fizičku distancu između trenera/instruktora/voditelje i športaša/korisnika, preporučuje se
da trening/aktivnost odrade uvijek iste osobe.

U slučaju potrebe za prisustvom zdravstvenog djelatnika tijekom aktivnosti,
pri bliskom kontaktu zdravstveni radnik mora koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno
kiruršku masku kombiniranu s vizirom.

Nakon korištenja lopti, rekvizita i ostale opreme potrebne za
športsko-rekreativne aktivnosti, sva se mora po završetku dezinficirati.
Svakom športašu/korisniku se preporučuje da ima vlastitu označenu bocu s

tekućinom kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom.
ostali otpad nastao tijekom treninga/pripremnih utakmica odlaže se u za to predviđenu kantu za
otpatke s dvostrukom vrećicom i odgovarajućim poklopcem.

Nakon treninga/športsko-rekreativne aktivnosti korisnici/špo
zadržavaju se u prostorima dulje nego je potrebno. Boravak u svlačionicama i prostorima za tuširanje
Ako je moguće, organizirati rad dvokratno, na način da između prve i druge smjene
a razmaka, koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tijekom
Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira, dostavljača) treba
organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se provjerava ima li osoba
19 (povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje/kratak dah, grlobolja,

poremećaj osjeta njuha i okusa) i je li imala kontakt s oboljelima.

Ostale uslužne jedinice

ne i pića. Konzumacija hrane i pića u za to predviđenim dijelovima
objekta provodi se prema preporukama za rad ugostiteljskih objekata, dostupnima na mrežnoj

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus

Treneri, instruktori, voditelji, i športaši i korisnici prije
dolaska u objekt trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C
e osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve
telefonom javiti nadređenom
rekreativnih aktivnosti preporučuje
se držati razmak od 1,5 metara kao nužne udaljenosti za fizičku distancu. Za treninge/pripremne
m športovima gdje nije moguće
održavati fizičku distancu između trenera/instruktora/voditelje i športaša/korisnika, preporučuje se
ka tijekom aktivnosti,
pri bliskom kontaktu zdravstveni radnik mora koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno
Nakon korištenja lopti, rekvizita i ostale opreme potrebne za
rekreativne aktivnosti, sva se mora po završetku dezinficirati.
Svakom športašu/korisniku se preporučuje da ima vlastitu označenu bocu s
tekućinom kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom. Boce za napitke i
odlaže se u za to predviđenu kantu za
rekreativne aktivnosti korisnici/športaši ne
zadržavaju se u prostorima dulje nego je potrebno. Boravak u svlačionicama i prostorima za tuširanje
Ako je moguće, organizirati rad dvokratno, na način da između prve i druge smjene
a razmaka, koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tijekom
Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira, dostavljača) treba
ajave. Tada se provjerava ima li osoba
19 (povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje/kratak dah, grlobolja,

Konzumacija hrane i pića u za to predviđenim dijelovima
objekta provodi se prema preporukama za rad ugostiteljskih objekata, dostupnima na mrežnoj
bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/

Matični broj: 3837181
OIB: 59944829246
Žiro račun (HPB) IBAN: HR2523900011100018512

Ponosni sponzori
Maksimirska 51a, 10 000 Zagreb | +385 1 3705 506 | +385 91 345 2502 | hssg@hssg.hr
Website by Ascentia Digital
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram