Zaprati nas
uključi se  >

Preporuka za održavanje športskih natjecanja u zatvorenim športskim objektima uz prisutnost gledateljstva

Naslovna  /  
Novosti  /  
Preporuka za održavanje športskih natjecanja u zatvorenim športskim objektima uz prisutnost gledateljstva

Ove se preporuke odnose na provedbu
objektima uz prisutnost gledateljstva
djelatnika objekta te drugih suradnika. Primjenjuju se na sve oblike športskih dvorana
održavaju športska natjecanja.
Održavanje športskih natjecanja
dopušta se uz pridržavanje ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ
sve dok su na snazi posebne mjere
1. Prostorno-organizacijski uvjeti
Organizacija športskih natjecanja
športskim objektima, uz prisutnost gledatelja,
propisani važećim preporukama tijekom trajanja mjera, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe
koje upravljaju pojedinim športskim objektom
Veličina prostora i maksimalni broj osoba
odnosno 10 m2

bruto površine. Broj osoba pritom uključuje i trenere, instruktore, voditelje,
organizatore i ostalo osoblje koje sudjeluje u organizaciji natjecanja, odnosno sve osobe koje se nalaze
u prostoru za održavanje športskog natjecanja.
Dezinficijens za ruke. U ulaznim prostorima svih jedinica prostora športskih objekata, pultovima za
obavljanje plaćanja usluga, u radnom prostoru zaposlenika te na svakih 200 m
provedbu športskih i športsko-rekreativnih aktivnosti nužno je na raspolaganje postavlja
dezinfekcijskim sredstvom. Dezinficijens treba biti na bazi alkohola u koncentraciji
sredstvo prikladno za uporabu na koži
proizvođača.
Dezinficijens za opremu. Na svakih
dezinficijensa za opremu i rekvizite.
Odlaganje otpada. U svim prostorima unutar objekta preporučuje se postavljanje kante za otpatke
odgovarajućim poklopcima.
Fizička udaljenost na recepciji. Potrebno je osigurati dovoljnu udaljenost između osoblja na recepciji i
korisnika te djelatnika međusobno ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog
materijala koji osigurava potrebnu udaljenost). Regulira se i ograničava maksimalni
prostoru recepcije sukladno mjerama fizičke udaljenosti od 1,5 metra odnosno 4 m

1

Preporuka za održavanje športskih natjecanja u zatvorenim športskim

objektima uz prisutnost gledateljstva
provedbu mjera prilikom športskih natjecanja u zatvorenim
uz prisutnost gledateljstva tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19)
te drugih suradnika. Primjenjuju se na sve oblike športskih dvorana
športskih natjecanja u zatvorenim športskim objektima uz prisutnost gledateljstva
uz pridržavanje ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ

sve dok su na snazi posebne mjere.

organizacijski uvjeti objekta

Organizacija športskih natjecanja. Organizacija športskih natjecanja moguća je u zatvorenim
športskim objektima, uz prisutnost gledatelja, u kojima su osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti
važećim preporukama tijekom trajanja mjera, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe
koje upravljaju pojedinim športskim objektom.
Veličina prostora i maksimalni broj osoba. Treba osigurati najmanje 7 m2

neto površine poda po osobi
površine. Broj osoba pritom uključuje i trenere, instruktore, voditelje,
organizatore i ostalo osoblje koje sudjeluje u organizaciji natjecanja, odnosno sve osobe koje se nalaze
u prostoru za održavanje športskog natjecanja.

ulaznim prostorima svih jedinica prostora športskih objekata, pultovima za

obavljanje plaćanja usluga, u radnom prostoru zaposlenika te na svakih 200 m
rekreativnih aktivnosti nužno je na raspolaganje postavlja
dezinfekcijskim sredstvom. Dezinficijens treba biti na bazi alkohola u koncentraciji
sredstvo prikladno za uporabu na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem, prema uputama

svakih 50 m2

prostora potrebno je postaviti najmanje

dezinficijensa za opremu i rekvizite.

U svim prostorima unutar objekta preporučuje se postavljanje kante za otpatke
Potrebno je osigurati dovoljnu udaljenost između osoblja na recepciji i
korisnika te djelatnika međusobno ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog
materijala koji osigurava potrebnu udaljenost). Regulira se i ograničava maksimalni
prostoru recepcije sukladno mjerama fizičke udaljenosti od 1,5 metra odnosno 4 m
Preporuka za održavanje športskih natjecanja u zatvorenim športskim
zatvorenim športskim
radi zaštite korisnika i
te drugih suradnika. Primjenjuju se na sve oblike športskih dvorana u kojima se
uz prisutnost gledateljstva
uz pridržavanje ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ- a,

Organizacija športskih natjecanja moguća je u zatvorenim
u kojima su osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti
važećim preporukama tijekom trajanja mjera, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe
neto površine poda po osobi
površine. Broj osoba pritom uključuje i trenere, instruktore, voditelje,
organizatore i ostalo osoblje koje sudjeluje u organizaciji natjecanja, odnosno sve osobe koje se nalaze
ulaznim prostorima svih jedinica prostora športskih objekata, pultovima za

obavljanje plaćanja usluga, u radnom prostoru zaposlenika te na svakih 200 m2

u prostoru za
rekreativnih aktivnosti nužno je na raspolaganje postavljanje dozatora s
dezinfekcijskim sredstvom. Dezinficijens treba biti na bazi alkohola u koncentraciji od 70% ili drugo
s deklariranim virucidnim djelovanjem, prema uputama
najmanje tri prenosiva
U svim prostorima unutar objekta preporučuje se postavljanje kante za otpatke s
Potrebno je osigurati dovoljnu udaljenost između osoblja na recepciji i
korisnika te djelatnika međusobno ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog
materijala koji osigurava potrebnu udaljenost). Regulira se i ograničava maksimalni broj osoba u
prostoru recepcije sukladno mjerama fizičke udaljenosti od 1,5 metra odnosno 4 m2
po osobi.

Evidencija. Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi lakšeg
naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u s
SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se unose ime, prezime, telefonski
broj te vrijeme dolaska i odlaska predstavnika organizatora, trenera, instruktora, voditelja, športaša,
asistenata i ostalih uključenih osoba potrebnih za odvijanje športskog natjecanja.
Raspored. Športska natjecanja smiju biti održana samo sukladno rasporedu i s točno onim
športašima, odnosno natjecateljima i trenerima, organizatorima ili voditeljima navedenima u
rasporedu te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je također navedeno u rasporedu.
Plan i prioriteti. Ako više natjecatelja koristi športski objekt za športska natjecanja, treninge i druge
športsko-rekreativne aktivnosti, prioritete će odrediti
pravnom osobom koja upravlja športskim objektom.
2. Higijena prostora
Higijenski i sigurnosni uvjeti. Dok
svi higijenski i sigurnosni uvjeti, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju
športskim objektom. Preporuke
prostor, recepcija, trenažni prostor, sanitarni čvorovi, svlačionice i prostori za
Prozračivanje. Potrebno je redovito
odnosno osigurati stalno prozračivanje,
Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju
prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju
ventilacijskih sustava treba posebno pratiti stanje filtera i posvetiti pažnju održavanju pravilnog stanja
brzine obnove zraka u zatvorenom p
ventilaciju i obnovu zraka. Preporučuje
u sustav te način rada bez recirkulacije
potencijalno zaraznih čestica.
Učestalo čišćenje i dezinfekcija
kojima se provodi natjecanje (što obuhvaća sve dijelove športskog objekta
sanitarni čvor...).
Dezinfekcija tijekom pauze. Sve često dodirivane površine u prostorima športskih objekata koji su u
uporabi tijekom natjecanja potrebno je prije i nakon natjecanja te u svakoj većoj pauzi temeljito
dezinficirati sukladno uputama HZJZ
na prostore svlačionica i prostora za tuširanje te sanitarne čvorove.
Upute za pridržavanje svih općih i higijenskih mjera
sljedećim poveznicama:
Čišćenje i dezinfekcija prostora bez oboljelih od COVID
content/uploads/2020/03/Ciscenje
2.4.2020..pdf)
Čišćenje i dezinfekcija prostor
(https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje
boravila-osoba-pod-sumnjom

2

. Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi lakšeg
naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom
2. Uz mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se unose ime, prezime, telefonski
broj te vrijeme dolaska i odlaska predstavnika organizatora, trenera, instruktora, voditelja, športaša,

ljučenih osoba potrebnih za odvijanje športskog natjecanja.
Športska natjecanja smiju biti održana samo sukladno rasporedu i s točno onim
športašima, odnosno natjecateljima i trenerima, organizatorima ili voditeljima navedenima u
rasporedu te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je također navedeno u rasporedu.
. Ako više natjecatelja koristi športski objekt za športska natjecanja, treninge i druge
rekreativne aktivnosti, prioritete će odrediti organizator ili predstavnik natjecatelja zajedno s
pravnom osobom koja upravlja športskim objektom.

Dok su na snazi posebne mjere, u športskom objektu
uvjeti, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju
za čišćenje i dezinfekciju odnose se na sve prostore objekata (ulazni

prostor, recepcija, trenažni prostor, sanitarni čvorovi, svlačionice i prostori za tuširanje).
redovito prozračivati sve prostore, osobito između
prozračivanje, kad god je to moguće.

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Općenita preporuka za unutarnje prostore je
prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju
ventilacijskih sustava treba posebno pratiti stanje filtera i posvetiti pažnju održavanju pravilnog stanja
brzine obnove zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje
Preporučuje se ventilacija s povećanim postotkom vanjskog
recirkulacije kako bi se poticala obnova zraka, što smanjuje

Učestalo čišćenje i dezinfekcija. Tijekom dana potrebno je što češće dezinficirati športski objekt u
kojima se provodi natjecanje (što obuhvaća sve dijelove športskog objekta –

. Sve često dodirivane površine u prostorima športskih objekata koji su u
uporabi tijekom natjecanja potrebno je prije i nakon natjecanja te u svakoj većoj pauzi temeljito
dezinficirati sukladno uputama HZJZ-a i što je moguće češće provjetravati. Posebnu pozornost obratiti
na prostore svlačionica i prostora za tuširanje te sanitarne čvorove.
Upute za pridržavanje svih općih i higijenskih mjera. Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na
Čišćenje i dezinfekcija prostora bez oboljelih od COVID-19(https://www.hzjz.hr/wp
content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od
Čišćenje i dezinfekcija prostora u kojima je boravila osoba pod sumnjom na zarazu COVID
content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostora
m-COVID-19 2.4.2020..pdf)

. Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi lakšeg
2. Uz mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se unose ime, prezime, telefonski
broj te vrijeme dolaska i odlaska predstavnika organizatora, trenera, instruktora, voditelja, športaša,

ljučenih osoba potrebnih za odvijanje športskog natjecanja.
Športska natjecanja smiju biti održana samo sukladno rasporedu i s točno onim
športašima, odnosno natjecateljima i trenerima, organizatorima ili voditeljima navedenima u
rasporedu te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je također navedeno u rasporedu.
. Ako više natjecatelja koristi športski objekt za športska natjecanja, treninge i druge
organizator ili predstavnik natjecatelja zajedno s

objektu moraju biti osigurani
uvjeti, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju
prostore objekata (ulazni
tuširanje).
između svake aktivnosti,
unutarnje prostore je
prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju
ventilacijskih sustava treba posebno pratiti stanje filtera i posvetiti pažnju održavanju pravilnog stanja
funkcioniranje opreme za
vanjskog zraka koji cirkulira
smanjuje koncentraciju
. Tijekom dana potrebno je što češće dezinficirati športski objekt u
natjecateljski prostor,
. Sve često dodirivane površine u prostorima športskih objekata koji su u
uporabi tijekom natjecanja potrebno je prije i nakon natjecanja te u svakoj većoj pauzi temeljito
oguće češće provjetravati. Posebnu pozornost obratiti
. Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na

www.hzjz.hr/wp-
od-COVID-19-

a u kojima je boravila osoba pod sumnjom na zarazu COVID-19
prostora-u-kojima-je-

3. Preporuke za korisnike, športaše
Informiranost osoblja i korisnika
zaposlenike o svim mjerama koje se provode. Prije
nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o
pravilnom ponašanju i mjerama zaštite.
Dnevno mjerenje tjelesne temperature
dolaska u objekt izmjeriti svoju tjelesnu
osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje
samo na bolesti dišnih putova), osoba
telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju.
Fizička udaljenost. Tijekom boravka športaša i drugih osoba u
natjecanje (svlačionice, sanitarni čvor i sl.) preporučuje se držati razmak od
nužnu mjeru za fizičku udaljenost.
Maske za lice. Zaposlenicima se
boravka u zatvorenim prostorima, osim u slučajevima kada to onemogućava obavljanje djelatnosti.
Upute za pravilno korištenje maski za lice
(https://www.hzjz.hr/w
Navlake za obuću. Preporučuje se korištenje najlonskih ili medicinskih navlaka za obuću u objektima u
kojima se na putu do svlačionice prolazi kroz prostor za vježbanje. Osim navlaka, moguće je i
postavljanje specijalizirane dezinfekcijske podloge za obuću.
Zdravstveni djelatnici. U slučaj u potrebe za prisustvom zdravstvenog djelatnika tijekom aktivnosti,
on je pri bliskom kontaktu dužan koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno medicinsku m
kombiniranu s vizirom.
Dezinfekcija i higijena opreme
natjecanje, natjecatelj ili za to zadužena osoba dužni su ih dezinficirati odmah po završetku
natjecanja.
Konzumacija tekućina. Svakom se športašu ili korisniku preporučuje da ima vlastitu označenu bocu s
tekućinom kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom. Boce za napitke i ostali
otpad nastao tijekom natjecanja odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke s
vrećicom i odgovarajućim poklopcem.
Zadržavanje u prostorima. Nakon natjecanja utakmice športaši se ne zadržavaju u prostorima dulje
nego što je potrebno. Boravak u svlačionicama i prostorima za tuširanje treba svesti na nužni
minimum.
Primanje suradnih djelatnika.
organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se provjerava ima li osoba
simptome COVID-19 (povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, otežano
poremećaj osjeta njuha i okusa) i je li bila u kontaktu s oboljelima.

3
športaše i djelatnike objekta
korisnika. Prije početka rada odnosno otvaranja potrebno je educirati
zaposlenike o svim mjerama koje se provode. Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu,
nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o
pravilnom ponašanju i mjerama zaštite.
Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Treneri, instruktori, voditelji, športaši i korisnici trebaju prije

tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša
koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome
osoba se treba javiti svom nadređenom i ne dolaziti
telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju.
. Tijekom boravka športaša i drugih osoba u športskom objektu
natjecanje (svlačionice, sanitarni čvor i sl.) preporučuje se držati razmak od minimalno

za fizičku udaljenost.
Zaposlenicima se preporučuje korištenje medicinskih maski ili maski za lice tijekom
boravka u zatvorenim prostorima, osim u slučajevima kada to onemogućava obavljanje djelatnosti.
Upute za pravilno korištenje maski za lice

.hzjz.hr/w p-content/uploads/2020/03/Maske-za-lice-1.pdf)
Preporučuje se korištenje najlonskih ili medicinskih navlaka za obuću u objektima u
kojima se na putu do svlačionice prolazi kroz prostor za vježbanje. Osim navlaka, moguće je i
ostavljanje specijalizirane dezinfekcijske podloge za obuću.

. U slučaj u potrebe za prisustvom zdravstvenog djelatnika tijekom aktivnosti,
on je pri bliskom kontaktu dužan koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno medicinsku m

Dezinfekcija i higijena opreme. Nakon korištenja rekvizita, sprava i ostale opreme potrebne za
natjecanje, natjecatelj ili za to zadužena osoba dužni su ih dezinficirati odmah po završetku
kom se športašu ili korisniku preporučuje da ima vlastitu označenu bocu s
tekućinom kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom. Boce za napitke i ostali
otpad nastao tijekom natjecanja odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke s
vrećicom i odgovarajućim poklopcem.

. Nakon natjecanja utakmice športaši se ne zadržavaju u prostorima dulje
nego što je potrebno. Boravak u svlačionicama i prostorima za tuširanje treba svesti na nužni
Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira , dostavljača) treba
organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se provjerava ima li osoba
19 (povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, otežano disanje/kratak dah, grlobolja,

poremećaj osjeta njuha i okusa) i je li bila u kontaktu s oboljelima.

Prije početka rada odnosno otvaranja potrebno je educirati
ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu,
nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o
voditelji, športaši i korisnici trebaju prije
viša od 37,2°C, ako se
i znakove bolesti, a ne
dolaziti na posao dok se

telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju.

bjektu u kojem se održava
minimalno 2 metra kao
preporučuje korištenje medicinskih maski ili maski za lice tijekom
boravka u zatvorenim prostorima, osim u slučajevima kada to onemogućava obavljanje djelatnosti.

1.pdf)

Preporučuje se korištenje najlonskih ili medicinskih navlaka za obuću u objektima u
kojima se na putu do svlačionice prolazi kroz prostor za vježbanje. Osim navlaka, moguće je i
. U slučaj u potrebe za prisustvom zdravstvenog djelatnika tijekom aktivnosti,
on je pri bliskom kontaktu dužan koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno medicinsku masku

. Nakon korištenja rekvizita, sprava i ostale opreme potrebne za
natjecanje, natjecatelj ili za to zadužena osoba dužni su ih dezinficirati odmah po završetku
kom se športašu ili korisniku preporučuje da ima vlastitu označenu bocu s
tekućinom kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom. Boce za napitke i ostali
otpad nastao tijekom natjecanja odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke s dvostrukom
. Nakon natjecanja utakmice športaši se ne zadržavaju u prostorima dulje
nego što je potrebno. Boravak u svlačionicama i prostorima za tuširanje treba svesti na nužni
Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira , dostavljača) treba
organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se provjerava ima li osoba
disanje/kratak dah, grlobolja,

4. Gledateljstvo
Evidencija. Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba u
gledateljstvu radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze
virusom SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se uno
telefonski broj osobe.
Raspored sjedenja i maksimalan broj gledatelja
smiju sjediti na način da su udaljene 1,5 metar jedna od druge odnosno preporučuje se da maksimalan
broj osoba u gledateljstvu ne prelazi 1/4
u gledateljstvu sjede tako da nisu smještene jedna iza druge već da u svakom sljedećem redu osoba
sjedi za dva mjesta pomaknuta udesno u odnosu na osobu u prethodnom redu.
Dnevno mjerenje tjelesne temperature
tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo
koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i z
puteva), osoba se treba telefonski javiti nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem
postupanju.
Fizička udaljenost. Za vrijeme ulaska i izlaska iz športskog objekta, kao i tijekom boravka odnosno
prolaska gledatelja kroz športski objekt
preporučuje se držati razmak od 1,5 metra kao nužnu fizičku udaljenost.
5. Ostale uslužne jedinice
Prostori za konzumaciju hrane i pića
objekta provodi se prema preporukama HZJZ
(https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija

4

. Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba u
gledateljstvu radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze

2. Uz mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se uno

Raspored sjedenja i maksimalan broj gledatelja. Na tribinama predviđenim za gledateljstvo osobe
smiju sjediti na način da su udaljene 1,5 metar jedna od druge odnosno preporučuje se da maksimalan
teljstvu ne prelazi 1/4 ukupnog kapaciteta u gledateljstvu. Preporučuje se da osobe
sjede tako da nisu smještene jedna iza druge već da u svakom sljedećem redu osoba

sjedi za dva mjesta pomaknuta udesno u odnosu na osobu u prethodnom redu.
Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Gledatelji trebaju na dan dolaska na utakmicu izmjeriti
tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo
koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih
puteva), osoba se treba telefonski javiti nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem
Za vrijeme ulaska i izlaska iz športskog objekta, kao i tijekom boravka odnosno
športski objekt na kojem se održava natjecanje (hodnici, sanitarni čvor i sl.)

preporučuje se držati razmak od 1,5 metra kao nužnu fizičku udaljenost.

Prostori za konzumaciju hrane i pića. Konzumacija hrane i pića u za to predviđen
prema preporukama HZJZ-a za rad ugostiteljskih objekata.
epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije

. Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba u
gledateljstvu radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze
2. Uz mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se unose ime, prezime,
. Na tribinama predviđenim za gledateljstvo osobe
smiju sjediti na način da su udaljene 1,5 metar jedna od druge odnosno preporučuje se da maksimalan
. Preporučuje se da osobe
sjede tako da nisu smještene jedna iza druge već da u svakom sljedećem redu osoba

. Gledatelji trebaju na dan dolaska na utakmicu izmjeriti
tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo
nakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih
puteva), osoba se treba telefonski javiti nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem
Za vrijeme ulaska i izlaska iz športskog objekta, kao i tijekom boravka odnosno
na kojem se održava natjecanje (hodnici, sanitarni čvor i sl.)

pića u za to predviđenim dijelovima
najnovije-preporuke/)

Matični broj: 3837181
OIB: 59944829246
Žiro račun (HPB) IBAN: HR2523900011100018512

Ponosni sponzori
Maksimirska 51a, 10 000 Zagreb | +385 1 3705 506 | +385 91 345 2502 | hssg@hssg.hr
Website by Ascentia Digital
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram