Pravilnici

Pravilnici Hrvatskog sportskog saveza gluhih:

1. Kodeks ponašanja vrhunskih gluhih sportaša, reprezentativaca, potencijalnih kandidata za reprezentativaca te službenih osoba HSSG (PDF)
2. Poslovnik o radu Nadzornog odbora Hrvatskog sportskog saveza gluhih (PDF)
3. Odluka o visini novčanih stegovnih mjera i visini troškova stegovnog postupka (PDF)
4. Pravilnik o uvjetima priređivanja, organizacije i nastupa na domaćim i ostalim natjecanjima HSSG (PDF)
5. Poslovnik o radu Izvršnog odbora Hrvatskog sportskog saveza gluhih (PDF)
6. Poslovnik o radu Skupštine Hrvatskog sportskog saveza gluhih (PDF)
7. Poslovnik o radu Etičke komisije (PDF)
8. Pravilnik o postupku pred Etičkom komisijom Hrvatskog sportskog saveza gluhih (PDF)
9. Pravilnik o radu Arbitražnog vijeća Hrvatskog sportskog saveza gluhih(PDF)
10. Pravilnik o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti (PDF)
11. Pravilnik o uvjetima priređivanja, organizacije i nastupa na međunarodnim natjecanjima (PDF)
12. Odluka o predstavnicima Arbitražnog vijeća (PDF)
13. Odluka o predstavnicima Etičke komisije (PDF)
14. Odluka o predstavnicima Stegovne komisije (PDF)
15. Pravilnik o kategorizaciji gluhih sportaša (PDF)
16. Kriteriji za kategorizaciju gluhih sportaša (PDF)
16. Pravilnik o državnoj reprezentaciji gluhih te stručnom i pratećem radu u sportu HSSG-a (PDF)
17. Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave u Hrvatskom sportskom savezu gluhih (PDF)
18. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka u HSSG-u (PDF)