Hrvatski sabor imenovao Nacionalno vijeće za sport, predsjednik g. Oliver Lušić predstavnik HSSG-a

0

Hrvatski sabor dana 19. veljače 2021. je na novi mandat imenovao šest članova Nacionalnog vijeća za sport.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenovan je Ante Baković, dok su Tomislav Grahovac i Mario Vukoja imenovani na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Ratko Kovačić na prijedlog Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Oliver Lušić na prijedlog Hrvatskog sportskog saveza gluhih te Tomislav Krističević na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Predsjednica Nacionalnog vijeća za sport je Danira Bilić, a ima 12 članova. Uz novoimenove članove, članovi Vijeća su i Sanda Čorak, Perica Bukić, Željan Konsuo, Dražen Čular, Petar Ceronja i Željko Jerkov.

https://mint.gov.hr/istaknute-teme-sport/nacionalno-vijece-za-sport/hrvatski-sabor-imenovao-nove-clanove-nacionalnog-vijeca-za-sport/22302

izvor: Ministarstvo turizma i sporta
izvor slike: Hrvatski sabor (sabor.hr)

Podijeli objavu.

Komentari nisu dozvoljeni.