Europski socijalni fond

Naziv projekta: Razbijanje komunikacijskih prepreka

Nositelj projekta: Hrvatski sportski savez gluhih

Cilj i očekivani rezultati projekta: Smanjenje socijalne isključenosti gluhih i nagluhih osoba osiguravanjem socijalne usluge tumača/prevoditelja za 20 osoba oštećena sluha na razdoblje od dvije godine.
Provedbom aktivnosti projekta povećati će se kvaliteta života za gluhe i nagluhe osobe te ojačati društvena zajednica kojoj oni pripadaju

Ukupna vrijednost projekta: 652.726,00 kn

Trajanje projekta: 25 mjeseci

Početak provedbe: 10. travnja 2019.

Hrvatski sportski savez gluhih već skoro godinu dana provodi projekt „Razbijanje komunikacijskih prepreka“ u sklopu kojeg je do sada osiguranapodrška prevoditelja znakovnog jezika za 24 gluhe i nagluhe osobe na području cijele Hrvatske.
Provedbom projekta povećala se i olakšala uključenost gluhih i nagluhih osoba u zajednicu s posebnim naglaskom na sportske aktivnosti poput treninga, natjecanja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini kao i svim drugim aktivnostima od važnosti za vodstvo Saveza te udruga članica kao i gluhe i nagluhe sportaše.
Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, a intenzitet potpore je 100 %.