Članovi

Punopravne članice Hrvatskog sportskog saveza gluhih:

Gradski i županijski savezi (11):

Zagrebački športski savez gluhih – ZŠSG
10000 Zagreb, Savska 137, Zagreb
tel: 01/6398615, fax: 01/6398572
Reg. br: 21002472
M.B. 01640267
OIB: 45754112160

Splitski sportski savez gluhih – SSŠG
21 000 SPLIT, B. Jelačića 6/II
Tel/fax: 021/348787
Reg. br: 17002063
M.B. 01799266
OIB: 99261405338

Osječki športski savez gluhih – OŠSG
31000 Osijek, Pavla Pejačevića 3
tel: 031/369588 (031/369039)
Reg. br: 14002322
M.B. 02167964
OIB: 82240352724

Sportski savez gluhih Bjelovar – SSGB
43000 Bjelovar, Mažuranićeva 3
tel: 043/245022, fax: 043/220485
Reg. br: 07000979
M.B. 02164159
OIB: 73190211165

Varaždinski športski savez gluhih – VŠSG
42000 Varaždin, Slavenska 22
tel: 042/321066
Reg. br: 05001180
M.B. 04540255
OIB: 60038230389

Sisački športski savez gluhih – SŠSG
Osnovan: 20.02.2007.
(upisan u reg. 27.02.2007.)
44000 Sisak, Trg 22.lipnja 4b
tel: 044/548003
Reg. br: 03001313
M.B. 1351192
OIB: 32317708857

Športski savez gluhih Brodsko-posavske županije
35000 Slavonski Brod, Horvatova 2
tel: 035/444915
Reg. br: 12000994
M.B. 02207273
OIB: 48567175664

Riječki športski savez gluhih – RŠSG
51000 Rijeka, Viktora Cara Emina 9
tel: 051/213929
Reg. br: 08002510
M.B. 02183811
OIB: 56819733618

Požeški športski savez gluhih – PŠSG
34 000 Požega, Sokolova 5
tel: 034/276048, fax: 034/276137
Reg. br: 11000616
M.B. 02337886
OIB: 26335041941

Športski savez gluhih Karlovac – ŠSGK
47000 Karlovac, Šebetićeva 3
tel: 047/3615408
Reg. br: 04001042
M.B. 02394472
OIB: 27741470915

Zadarski športski Savez gluhih
23 000 ZADAR, R. Boškovića 6/3
tel/fax: 023 213442
Reg. br: 13001350
M.B. 04277708
OIB: 19460481165

 

Nacionalni sportski savezi (3):

Hrvatski nogometni savez gluhih – HNSG
10000 Zagreb, Maksimirska 51a
tel/fax: 01/3705506
Reg. br: 21005657
M.B. 02305763
OIB: 86190835865

Hrvatski kuglački savez gluhih – HKSG
10000 Zagreb, Maksimirska 51a
tel/fax: 01/3705506
Reg. br: 21005658
M.B. 02305798
OIB: 67416485250

Hrvatski streljački savez gluhih – HSSG
10000 Zagreb, Maksimirska 51a
tel/fax: 01/3705506
Reg. br: 21005659
M.B. 02305771
OIB: 25320057236

 

Pridružene članice:

Sportska udruga gluhih Primorsko-goranske županije
Viktora Cara Emina 9, Rijeka
OIB: 17174480506

Sportska udruga gluhih Splitsko-Dalmatinske županije
Bana Josipa Jelačića 6, Split
OIB: 48178904315

Sportska udruga gluhih Bjelovarsko-Bilogorske županije
T. G. Masaryka 8, Bjelovar
OIB: 23825419658

Športska udruga gluhih Nova gradiška
Ljudevita Gaja 9, Nova Gradiška
OIB: 68931849294

Sportsko društvo gluhih Pula
Anticova 5, Pula
OIB: 61105049275

Sportska udruga gluhih Belišće
Kolodvorska 47, Gat
OIB: 66421376312