+ 385 1 3705 506

Ciljevi

Ciljevi prioriteta su usmjereni na potporu socijalno osjetljivim skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu zapošljavanju, kao i na razvoj socijalnih usluga u zajednici koje doprinose općoj zapošljivosti. Ovaj prioritet također ima za cilj unaprjeđenje mogućnosti zapošljavanja i promicanje usklađivanja rada i obiteljskog života kroz razvoj novih i poboljšanje kvalitete postojećih socijalnih usluga u zajednici.

Vrste aktivnosti:

Osobe s invaliditetom, osobe s niskim stupnjem obrazovanja, nezaposlene mlade osobe, starije osobe, dugotrajno nezaposlene osobe, žene, korisnici pomoći i usluga socijalne skrbi, pripadnici nacionalnih manjina i ostale socijalno osjetljive skupine društva kroz sudjelovanje u projektnim aktivnostima mogu steći dodatna znanja i vještine, proći programe psihološkog osnaživanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije, treninge o životnim vještinama, ojačati motivaciju za sudjelovanje u aktivnostima zajednice i drugo. Kroz projekte vezane uz razvoj socijalnih usluga u zajednici pridonosi se boljem socijalnom uključivanju socijalno osjetljivih skupina, kao i boljem usklađivanju radne i obiteljske uloge onih osoba koje brinu o ovisnom članu obitelji te olakšavanju njihovog pristupa zapošljavanju.

SPLIT:Poziv na predavanje

Tehnički tajnik Srpanj 27, 2020

Slavonski brod: Predstavljen projekt HSSG-a

Tehnički tajnik Srpanj 22, 2020

Edukacija:

Tehnički tajnik Srpanj 13, 2020

Pokazni trening veslanja

Administrator Srpanj 09, 2020

Edukacija:

Tehnički tajnik Srpanj 13, 2020