+ 385 1 3705 506

Preporuka za održavanje športskih natjecanja u zatvorenim športskim objektima uz prisutnost gledateljstva

Administrator Lipanj 19, 2020

Ove se preporuke odnose na provedbu
 objektima uz prisutnost gledateljstva
 djelatnika objekta te drugih suradnika. Primjenjuju se na sve oblike športskih dvorana
 održavaju športska natjecanja.
 Održavanje športskih natjecanja
 dopušta se uz pridržavanje ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ
 sve dok su na snazi posebne mjere
 1. Prostorno-organizacijski uvjeti
 Organizacija športskih natjecanja
športskim objektima, uz prisutnost gledatelja,
 propisani važećim preporukama tijekom trajanja mjera, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe
 koje upravljaju pojedinim športskim objektom
 Veličina prostora i maksimalni broj osoba
 odnosno 10 m2

bruto površine. Broj osoba pritom uključuje i trenere, instruktore, voditelje,
 organizatore i ostalo osoblje koje sudjeluje u organizaciji natjecanja, odnosno sve osobe koje se nalaze
 u prostoru za održavanje športskog natjecanja.
 Dezinficijens za ruke. U ulaznim prostorima svih jedinica prostora športskih objekata, pultovima za
 obavljanje plaćanja usluga, u radnom prostoru zaposlenika te na svakih 200 m
 provedbu športskih i športsko-rekreativnih aktivnosti nužno je na raspolaganje postavlja
 dezinfekcijskim sredstvom. Dezinficijens treba biti na bazi alkohola u koncentraciji
 sredstvo prikladno za uporabu na koži
 proizvođača.
 Dezinficijens za opremu. Na svakih
 dezinficijensa za opremu i rekvizite.
 Odlaganje otpada. U svim prostorima unutar objekta preporučuje se postavljanje kante za otpatke
 odgovarajućim poklopcima.
 Fizička udaljenost na recepciji. Potrebno je osigurati dovoljnu udaljenost između osoblja na recepciji i
 korisnika te djelatnika međusobno ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog
 materijala koji osigurava potrebnu udaljenost). Regulira se i ograničava maksimalni
 prostoru recepcije sukladno mjerama fizičke udaljenosti od 1,5 metra odnosno 4 m

1

Preporuka za održavanje športskih natjecanja u zatvorenim športskim

objektima uz prisutnost gledateljstva
 provedbu mjera prilikom športskih natjecanja u zatvorenim
 uz prisutnost gledateljstva tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19)
 te drugih suradnika. Primjenjuju se na sve oblike športskih dvorana
športskih natjecanja u zatvorenim športskim objektima uz prisutnost gledateljstva
 uz pridržavanje ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ

sve dok su na snazi posebne mjere.

organizacijski uvjeti objekta

Organizacija športskih natjecanja. Organizacija športskih natjecanja moguća je u zatvorenim
športskim objektima, uz prisutnost gledatelja, u kojima su osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti
 važećim preporukama tijekom trajanja mjera, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe
 koje upravljaju pojedinim športskim objektom.
 Veličina prostora i maksimalni broj osoba. Treba osigurati najmanje 7 m2

neto površine poda po osobi
 površine. Broj osoba pritom uključuje i trenere, instruktore, voditelje,
 organizatore i ostalo osoblje koje sudjeluje u organizaciji natjecanja, odnosno sve osobe koje se nalaze
 u prostoru za održavanje športskog natjecanja.

ulaznim prostorima svih jedinica prostora športskih objekata, pultovima za

obavljanje plaćanja usluga, u radnom prostoru zaposlenika te na svakih 200 m
 rekreativnih aktivnosti nužno je na raspolaganje postavlja
 dezinfekcijskim sredstvom. Dezinficijens treba biti na bazi alkohola u koncentraciji
 sredstvo prikladno za uporabu na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem, prema uputama

svakih 50 m2

prostora potrebno je postaviti najmanje

dezinficijensa za opremu i rekvizite.

U svim prostorima unutar objekta preporučuje se postavljanje kante za otpatke
 Potrebno je osigurati dovoljnu udaljenost između osoblja na recepciji i
 korisnika te djelatnika međusobno ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog
 materijala koji osigurava potrebnu udaljenost). Regulira se i ograničava maksimalni
 prostoru recepcije sukladno mjerama fizičke udaljenosti od 1,5 metra odnosno 4 m
 Preporuka za održavanje športskih natjecanja u zatvorenim športskim
 zatvorenim športskim
 radi zaštite korisnika i
 te drugih suradnika. Primjenjuju se na sve oblike športskih dvorana u kojima se
 uz prisutnost gledateljstva
 uz pridržavanje ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ- a,

Organizacija športskih natjecanja moguća je u zatvorenim
 u kojima su osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti
 važećim preporukama tijekom trajanja mjera, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe
 neto površine poda po osobi
 površine. Broj osoba pritom uključuje i trenere, instruktore, voditelje,
 organizatore i ostalo osoblje koje sudjeluje u organizaciji natjecanja, odnosno sve osobe koje se nalaze
 ulaznim prostorima svih jedinica prostora športskih objekata, pultovima za

obavljanje plaćanja usluga, u radnom prostoru zaposlenika te na svakih 200 m2

u prostoru za
 rekreativnih aktivnosti nužno je na raspolaganje postavljanje dozatora s
 dezinfekcijskim sredstvom. Dezinficijens treba biti na bazi alkohola u koncentraciji od 70% ili drugo
 s deklariranim virucidnim djelovanjem, prema uputama
 najmanje tri prenosiva
 U svim prostorima unutar objekta preporučuje se postavljanje kante za otpatke s
 Potrebno je osigurati dovoljnu udaljenost između osoblja na recepciji i
 korisnika te djelatnika međusobno ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog
 materijala koji osigurava potrebnu udaljenost). Regulira se i ograničava maksimalni broj osoba u
 prostoru recepcije sukladno mjerama fizičke udaljenosti od 1,5 metra odnosno 4 m2
 po osobi.

Evidencija. Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi lakšeg
 naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u s
 SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se unose ime, prezime, telefonski
 broj te vrijeme dolaska i odlaska predstavnika organizatora, trenera, instruktora, voditelja, športaša,
 asistenata i ostalih uključenih osoba potrebnih za odvijanje športskog natjecanja.
 Raspored. Športska natjecanja smiju biti održana samo sukladno rasporedu i s točno onim
športašima, odnosno natjecateljima i trenerima, organizatorima ili voditeljima navedenima u
 rasporedu te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je također navedeno u rasporedu.
 Plan i prioriteti. Ako više natjecatelja koristi športski objekt za športska natjecanja, treninge i druge
športsko-rekreativne aktivnosti, prioritete će odrediti
 pravnom osobom koja upravlja športskim objektom.
 2. Higijena prostora
 Higijenski i sigurnosni uvjeti. Dok
 svi higijenski i sigurnosni uvjeti, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju
športskim objektom. Preporuke
 prostor, recepcija, trenažni prostor, sanitarni čvorovi, svlačionice i prostori za
 Prozračivanje. Potrebno je redovito
 odnosno osigurati stalno prozračivanje,
 Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju
 prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju
 ventilacijskih sustava treba posebno pratiti stanje filtera i posvetiti pažnju održavanju pravilnog stanja
 brzine obnove zraka u zatvorenom p
 ventilaciju i obnovu zraka. Preporučuje
 u sustav te način rada bez recirkulacije
 potencijalno zaraznih čestica.
 Učestalo čišćenje i dezinfekcija
 kojima se provodi natjecanje (što obuhvaća sve dijelove športskog objekta
 sanitarni čvor...).
 Dezinfekcija tijekom pauze. Sve često dodirivane površine u prostorima športskih objekata koji su u
 uporabi tijekom natjecanja potrebno je prije i nakon natjecanja te u svakoj većoj pauzi temeljito
 dezinficirati sukladno uputama HZJZ
 na prostore svlačionica i prostora za tuširanje te sanitarne čvorove.
 Upute za pridržavanje svih općih i higijenskih mjera
 sljedećim poveznicama:
Čišćenje i dezinfekcija prostora bez oboljelih od COVID
 content/uploads/2020/03/Ciscenje
 2.4.2020..pdf)
Čišćenje i dezinfekcija prostor
 (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje
 boravila-osoba-pod-sumnjom

2

. Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi lakšeg
 naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom
 2. Uz mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se unose ime, prezime, telefonski
 broj te vrijeme dolaska i odlaska predstavnika organizatora, trenera, instruktora, voditelja, športaša,

ljučenih osoba potrebnih za odvijanje športskog natjecanja.
Športska natjecanja smiju biti održana samo sukladno rasporedu i s točno onim
športašima, odnosno natjecateljima i trenerima, organizatorima ili voditeljima navedenima u
 rasporedu te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je također navedeno u rasporedu.
 . Ako više natjecatelja koristi športski objekt za športska natjecanja, treninge i druge
 rekreativne aktivnosti, prioritete će odrediti organizator ili predstavnik natjecatelja zajedno s
 pravnom osobom koja upravlja športskim objektom.

Dok su na snazi posebne mjere, u športskom objektu
 uvjeti, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju
 za čišćenje i dezinfekciju odnose se na sve prostore objekata (ulazni

prostor, recepcija, trenažni prostor, sanitarni čvorovi, svlačionice i prostori za tuširanje).
 redovito prozračivati sve prostore, osobito između
 prozračivanje, kad god je to moguće.

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Općenita preporuka za unutarnje prostore je
 prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju
 ventilacijskih sustava treba posebno pratiti stanje filtera i posvetiti pažnju održavanju pravilnog stanja
 brzine obnove zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje
 Preporučuje se ventilacija s povećanim postotkom vanjskog
 recirkulacije kako bi se poticala obnova zraka, što smanjuje

Učestalo čišćenje i dezinfekcija. Tijekom dana potrebno je što češće dezinficirati športski objekt u
 kojima se provodi natjecanje (što obuhvaća sve dijelove športskog objekta –

. Sve često dodirivane površine u prostorima športskih objekata koji su u
 uporabi tijekom natjecanja potrebno je prije i nakon natjecanja te u svakoj većoj pauzi temeljito
 dezinficirati sukladno uputama HZJZ-a i što je moguće češće provjetravati. Posebnu pozornost obratiti
 na prostore svlačionica i prostora za tuširanje te sanitarne čvorove.
 Upute za pridržavanje svih općih i higijenskih mjera. Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na
Čišćenje i dezinfekcija prostora bez oboljelih od COVID-19(https://www.hzjz.hr/wp
 content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od
Čišćenje i dezinfekcija prostora u kojima je boravila osoba pod sumnjom na zarazu COVID
 content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostora
 m-COVID-19 2.4.2020..pdf)

. Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi lakšeg
 2. Uz mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se unose ime, prezime, telefonski
 broj te vrijeme dolaska i odlaska predstavnika organizatora, trenera, instruktora, voditelja, športaša,

ljučenih osoba potrebnih za odvijanje športskog natjecanja.
Športska natjecanja smiju biti održana samo sukladno rasporedu i s točno onim
športašima, odnosno natjecateljima i trenerima, organizatorima ili voditeljima navedenima u
 rasporedu te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je također navedeno u rasporedu.
 . Ako više natjecatelja koristi športski objekt za športska natjecanja, treninge i druge
 organizator ili predstavnik natjecatelja zajedno s

objektu moraju biti osigurani
 uvjeti, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju
 prostore objekata (ulazni
 tuširanje).
 između svake aktivnosti,
 unutarnje prostore je
 prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju
 ventilacijskih sustava treba posebno pratiti stanje filtera i posvetiti pažnju održavanju pravilnog stanja
 funkcioniranje opreme za
 vanjskog zraka koji cirkulira
 smanjuje koncentraciju
 . Tijekom dana potrebno je što češće dezinficirati športski objekt u
 natjecateljski prostor,
 . Sve često dodirivane površine u prostorima športskih objekata koji su u
 uporabi tijekom natjecanja potrebno je prije i nakon natjecanja te u svakoj većoj pauzi temeljito
 oguće češće provjetravati. Posebnu pozornost obratiti
 . Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na

www.hzjz.hr/wp-
 od-COVID-19-

a u kojima je boravila osoba pod sumnjom na zarazu COVID-19
 prostora-u-kojima-je-

3. Preporuke za korisnike, športaše
 Informiranost osoblja i korisnika
 zaposlenike o svim mjerama koje se provode. Prije
 nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o
 pravilnom ponašanju i mjerama zaštite.
 Dnevno mjerenje tjelesne temperature
 dolaska u objekt izmjeriti svoju tjelesnu
 osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje
 samo na bolesti dišnih putova), osoba
 telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju.
 Fizička udaljenost. Tijekom boravka športaša i drugih osoba u
 natjecanje (svlačionice, sanitarni čvor i sl.) preporučuje se držati razmak od
 nužnu mjeru za fizičku udaljenost.
 Maske za lice. Zaposlenicima se
 boravka u zatvorenim prostorima, osim u slučajevima kada to onemogućava obavljanje djelatnosti.
 Upute za pravilno korištenje maski za lice
 (https://www.hzjz.hr/w
 Navlake za obuću. Preporučuje se korištenje najlonskih ili medicinskih navlaka za obuću u objektima u
 kojima se na putu do svlačionice prolazi kroz prostor za vježbanje. Osim navlaka, moguće je i
 postavljanje specijalizirane dezinfekcijske podloge za obuću.
 Zdravstveni djelatnici. U slučaj u potrebe za prisustvom zdravstvenog djelatnika tijekom aktivnosti,
 on je pri bliskom kontaktu dužan koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno medicinsku m
 kombiniranu s vizirom.
 Dezinfekcija i higijena opreme
 natjecanje, natjecatelj ili za to zadužena osoba dužni su ih dezinficirati odmah po završetku
 natjecanja.
 Konzumacija tekućina. Svakom se športašu ili korisniku preporučuje da ima vlastitu označenu bocu s
 tekućinom kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom. Boce za napitke i ostali
 otpad nastao tijekom natjecanja odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke s
 vrećicom i odgovarajućim poklopcem.
 Zadržavanje u prostorima. Nakon natjecanja utakmice športaši se ne zadržavaju u prostorima dulje
 nego što je potrebno. Boravak u svlačionicama i prostorima za tuširanje treba svesti na nužni
 minimum.
 Primanje suradnih djelatnika.
 organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se provjerava ima li osoba
 simptome COVID-19 (povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, otežano
 poremećaj osjeta njuha i okusa) i je li bila u kontaktu s oboljelima.

3
športaše i djelatnike objekta
 korisnika. Prije početka rada odnosno otvaranja potrebno je educirati
 zaposlenike o svim mjerama koje se provode. Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu,
 nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o
 pravilnom ponašanju i mjerama zaštite.
 Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Treneri, instruktori, voditelji, športaši i korisnici trebaju prije

tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša
 koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome
 osoba se treba javiti svom nadređenom i ne dolaziti
 telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju.
 . Tijekom boravka športaša i drugih osoba u športskom objektu
 natjecanje (svlačionice, sanitarni čvor i sl.) preporučuje se držati razmak od minimalno

za fizičku udaljenost.
 Zaposlenicima se preporučuje korištenje medicinskih maski ili maski za lice tijekom
 boravka u zatvorenim prostorima, osim u slučajevima kada to onemogućava obavljanje djelatnosti.
 Upute za pravilno korištenje maski za lice

.hzjz.hr/w p-content/uploads/2020/03/Maske-za-lice-1.pdf)
 Preporučuje se korištenje najlonskih ili medicinskih navlaka za obuću u objektima u
 kojima se na putu do svlačionice prolazi kroz prostor za vježbanje. Osim navlaka, moguće je i
 ostavljanje specijalizirane dezinfekcijske podloge za obuću.

. U slučaj u potrebe za prisustvom zdravstvenog djelatnika tijekom aktivnosti,
 on je pri bliskom kontaktu dužan koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno medicinsku m

Dezinfekcija i higijena opreme. Nakon korištenja rekvizita, sprava i ostale opreme potrebne za
 natjecanje, natjecatelj ili za to zadužena osoba dužni su ih dezinficirati odmah po završetku
 kom se športašu ili korisniku preporučuje da ima vlastitu označenu bocu s
 tekućinom kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom. Boce za napitke i ostali
 otpad nastao tijekom natjecanja odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke s
 vrećicom i odgovarajućim poklopcem.

. Nakon natjecanja utakmice športaši se ne zadržavaju u prostorima dulje
 nego što je potrebno. Boravak u svlačionicama i prostorima za tuširanje treba svesti na nužni
 Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira , dostavljača) treba
 organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se provjerava ima li osoba
 19 (povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, otežano disanje/kratak dah, grlobolja,

poremećaj osjeta njuha i okusa) i je li bila u kontaktu s oboljelima.

Prije početka rada odnosno otvaranja potrebno je educirati
 ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu,
 nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o
 voditelji, športaši i korisnici trebaju prije
 viša od 37,2°C, ako se
 i znakove bolesti, a ne
 dolaziti na posao dok se

telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju.

bjektu u kojem se održava
 minimalno 2 metra kao
 preporučuje korištenje medicinskih maski ili maski za lice tijekom
 boravka u zatvorenim prostorima, osim u slučajevima kada to onemogućava obavljanje djelatnosti.

1.pdf)

Preporučuje se korištenje najlonskih ili medicinskih navlaka za obuću u objektima u
 kojima se na putu do svlačionice prolazi kroz prostor za vježbanje. Osim navlaka, moguće je i
 . U slučaj u potrebe za prisustvom zdravstvenog djelatnika tijekom aktivnosti,
 on je pri bliskom kontaktu dužan koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno medicinsku masku

. Nakon korištenja rekvizita, sprava i ostale opreme potrebne za
 natjecanje, natjecatelj ili za to zadužena osoba dužni su ih dezinficirati odmah po završetku
 kom se športašu ili korisniku preporučuje da ima vlastitu označenu bocu s
 tekućinom kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom. Boce za napitke i ostali
 otpad nastao tijekom natjecanja odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke s dvostrukom
 . Nakon natjecanja utakmice športaši se ne zadržavaju u prostorima dulje
 nego što je potrebno. Boravak u svlačionicama i prostorima za tuširanje treba svesti na nužni
 Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira , dostavljača) treba
 organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se provjerava ima li osoba
 disanje/kratak dah, grlobolja,

4. Gledateljstvo
 Evidencija. Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba u
 gledateljstvu radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze
 virusom SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se uno
 telefonski broj osobe.
 Raspored sjedenja i maksimalan broj gledatelja
 smiju sjediti na način da su udaljene 1,5 metar jedna od druge odnosno preporučuje se da maksimalan
 broj osoba u gledateljstvu ne prelazi 1/4
 u gledateljstvu sjede tako da nisu smještene jedna iza druge već da u svakom sljedećem redu osoba
 sjedi za dva mjesta pomaknuta udesno u odnosu na osobu u prethodnom redu.
 Dnevno mjerenje tjelesne temperature
 tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo
 koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i z
 puteva), osoba se treba telefonski javiti nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem
 postupanju.
 Fizička udaljenost. Za vrijeme ulaska i izlaska iz športskog objekta, kao i tijekom boravka odnosno
 prolaska gledatelja kroz športski objekt
 preporučuje se držati razmak od 1,5 metra kao nužnu fizičku udaljenost.
 5. Ostale uslužne jedinice
 Prostori za konzumaciju hrane i pića
 objekta provodi se prema preporukama HZJZ
 (https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija

4

. Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba u
 gledateljstvu radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze

2. Uz mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se uno

Raspored sjedenja i maksimalan broj gledatelja. Na tribinama predviđenim za gledateljstvo osobe
 smiju sjediti na način da su udaljene 1,5 metar jedna od druge odnosno preporučuje se da maksimalan
 teljstvu ne prelazi 1/4 ukupnog kapaciteta u gledateljstvu. Preporučuje se da osobe
 sjede tako da nisu smještene jedna iza druge već da u svakom sljedećem redu osoba

sjedi za dva mjesta pomaknuta udesno u odnosu na osobu u prethodnom redu.
 Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Gledatelji trebaju na dan dolaska na utakmicu izmjeriti
 tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo
 koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih
 puteva), osoba se treba telefonski javiti nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem
 Za vrijeme ulaska i izlaska iz športskog objekta, kao i tijekom boravka odnosno
športski objekt na kojem se održava natjecanje (hodnici, sanitarni čvor i sl.)

preporučuje se držati razmak od 1,5 metra kao nužnu fizičku udaljenost.

Prostori za konzumaciju hrane i pića. Konzumacija hrane i pića u za to predviđen
 prema preporukama HZJZ-a za rad ugostiteljskih objekata.
 epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije

. Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba u
 gledateljstvu radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze
 2. Uz mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se unose ime, prezime,
 . Na tribinama predviđenim za gledateljstvo osobe
 smiju sjediti na način da su udaljene 1,5 metar jedna od druge odnosno preporučuje se da maksimalan
 . Preporučuje se da osobe
 sjede tako da nisu smještene jedna iza druge već da u svakom sljedećem redu osoba

. Gledatelji trebaju na dan dolaska na utakmicu izmjeriti
 tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo
 nakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih
 puteva), osoba se treba telefonski javiti nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem
 Za vrijeme ulaska i izlaska iz športskog objekta, kao i tijekom boravka odnosno
 na kojem se održava natjecanje (hodnici, sanitarni čvor i sl.)

pića u za to predviđenim dijelovima
 najnovije-preporuke/)

Podijeli ovu vijest