Hrvatski sportski savez gluhih

Maksimirska 51a, 10 000 Zagreb

Telefon + 385 1 3705 506
Telefaks + 385 1 3731 081
Mob.: + 385 91 3452 502

skype: hssgskype
skype: hssgskype1
ooVoo: hss.gluhih
e-pošta: hss.gluhih@gmail.com
Internet: www.hssg.hr 
facebook:http://www.facebook.com/HrvatskiSportskiSavezGluhihHssg

Matični broj (MB): 3837181
Osobni identifikacijski broj (OIB): 59944829246
Žiro račun (HPB) IBAN: HR2523900011100018512

Kontakt obrazac:

Pronađite nas na adresi u nastavku:

Close Menu